अर्थ/वाणिज्य

यस्तो छ सोमबारको कालिमाटी बजार (मूल्यसूचीसहित)

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।

सूचीअनुसार ठूलो गोलभेंडा (नेपाली)को भाउ किलोमा अधिकतम् ७० र न्यूनतम् ६० रुपैयाँ तोकिएको छ।

यस्तै, ठूलो गोलभेंडा भारतीय अधिकतम् ८० र न्यूनतम् ६० रुपैयाँ किलो तोकिएको छ।

यस्तै, सानो गोलभेंडा (लोकल) अधिकतम् ६० र न्यूनतम् ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

सानो गोलभेंडा (टनेल) अधिकतम् ६५ र न्यूनतम् ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

आलु रातो प्रतिकिलो अधिकतम् ५७, न्यूनतम् ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार हुने छ।

आलु रातो भारतीय किलोमा अधिकतम् ३६, न्यूनतम् ३५, आलु रातो मुडे किलोमा अधिकतम् ५२, न्यूनतम् ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

आलु सेतो किलोमा अधिकतम् ५०, न्यूनतम् ४८ रुपैयाँ रहेको छ।

प्याज सुकेको भारतीय किलोमा अधिकतम् ७६ र न्यूनतम् ७३ रुपैयाँ तोकिएको छ।

गाजर लोकल अधिकतम् १५० र न्यूनतम् १३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

गाजर तराईको किलोमा अधिकतम् १०० र न्यूनतम् ९० रुपैयाँ तोकिएको छ।

बन्दा लोकल किलोमा अधिकतम् ७० र न्यूनतम् ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

काउली स्थानीय किलोमा अधिकतम् १००, न्यूनतम् ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ५०.०० रू ६५.०० रू ६०.००
आलु रातो के.जी. रू ५५.०० रू ५७.०० रू ५६.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ३६.०० रू ३५.६०
आलु रातो(मुडे) केजी रू ५०.०० रू ५२.०० रू ५०.८०
आलु सेतो के.जी. रू ४८.०० रू ५०.०० रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ७३.०० रू ७६.०० रू ७४.६०
गाजर(लोकल) के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
गाजर(तराई) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
मूला रातो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०३.३३
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
भटमासकोशा के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
तितो करेला के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
लौका के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
परवर(तराई) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
घिरौला के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
झिगूनी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ५०.०० रू ५५.०० रू ५२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भिण्डी के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४४.००
पिंडालू के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
स्कूस के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू २९.००
रायो साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
प्याज हरियो के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७२.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३४०.०० रू ३८०.०० रू ३५६.००
कुरीलो के.जी. रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
न्यूरो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
चुकुन्दर के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
रातो बन्दा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
जिरीको साग के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
सेलरी के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
पार्सले के.जी. रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
पुदीना के.जी. रू ५००.०० रू ६००.०० रू ५५०.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
केरा दर्जन रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
कागती के.जी. रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७२.००
अनार के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
अंगुर(कालो) केजी रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मौसम के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
जुनार के.जी. रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ९०.०० रू ८२.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
रुख कटहर के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
निबुवा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
नासपाती(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
अम्बा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
किवि केजी रू ६००.०० रू ७००.०० रू ६५०.००
शरीफा के‍.जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
आभोकाडो के.जी रू २५०.०० रू ३५०.०० रू ३००.००
अमला के.जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
अदुवा के.जी. रू १७०.०० रू १९०.०० रू १८०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
लसुन हरियो के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २३०.०० रू २४०.०० रू २३५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३१५.०० रू ३२५.०० रू ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २३५.०० रू २४५.०० रू २४०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २७०.०० रू २८०.०० रू २७५.००
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १८, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्