अर्थ/वाणिज्य

यस्तो छ आज कालिमाटीमा तरकारीको भाउ (सूचीसहित)

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।

सूचीअनुसार ठूलो गोलभेंडा (नेपाली)को भाउ किलोमा अधिकतम् ६५ र न्यूनतम् ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

यस्तै, ठूलो गोलभेंडा भारतीय अधिकतम् ६५ र न्यूनतम् ५५ रुपैयाँ किलो तोकिएको छ।

यस्तै, सानो गोलभेंडा (लोकल) अधिकतम् ५० र न्यूनतम् ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

सानो गोलभेंडा (टनेल) अधिकतम् ६५ र न्यूनतम् ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। गोलभेंडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो अधिकतम् ५५ र न्यूनतम् ४५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

आलु रातो प्रतिकिलो अधिकतम् ५७, न्यूनतम् ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार हुने छ।

आलु रातो भारतीय किलोमा अधिकतम् ३६, न्यूनतम् ३५, आलु रातो मुडे किलोमा अधिकतम् ५२, न्यूनतम् ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

आलु सेतो किलोमा अधिकतम् ५०, न्यूनतम् ४८ रुपैयाँ रहेको छ।

प्याज सुकेको भारतीय किलोमा अधिकतम् ७५ र न्यूनतम् ७२ रुपैयाँ तोकिएको छ।

गाजर लोकल अधिकतम् १४० र न्यूनतम् १२० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

गाजर तराईको किलोमा अधिकतम् १०० र न्यूनतम् ९० रुपैयाँ तोकिएको छ।

बन्दा लोकल किलोमा अधिकतम् ८० र न्यूनतम् ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

काउली स्थानीय किलोमा अधिकतम् १००, न्यूनतम् ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ५५.०० रू ६५.०० रू ६०.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ५५.०० रू ६५.०० रू ६०.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ५०.०० रू ६५.०० रू ६०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
आलु रातो के.जी. रू ५५.०० रू ५७.०० रू ५६.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ३६.०० रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे) केजी रू ५०.०० रू ५२.०० रू ५१.००
आलु सेतो के.जी. रू ४८.०० रू ५०.०० रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ७२.०० रू ७५.०० रू ७३.६०
गाजर(लोकल) के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
गाजर(तराई) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
मूला रातो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
टाटे सिमी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
भटमासकोशा के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
तितो करेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
लौका के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
परवर(तराई) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
घिरौला के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.००
झिगूनी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ५०.०० रू ५५.०० रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.००
भिण्डी के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
पिंडालू के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
स्कूस के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
रायो साग के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १८८.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२४.००
कुरीलो के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
न्यूरो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सजिवन के.जी. रू १९०.०० रू २००.०० रू १९५.००
रातो बन्दा के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
जिरीको साग के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
सेलरी के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
गुन्दुक के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
केरा दर्जन रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
कागती के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२३.३३
अनार के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
अंगुर(कालो) केजी रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मौसम के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
जुनार के.जी. रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
रुख कटहर के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
निबुवा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
नासपाती(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
अम्बा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
किवि केजी रू ६००.०० रू ७००.०० रू ६५०.००
शरीफा के‍.जी रू १५०.०० रू २५०.०० रू २००.००
आभोकाडो के.जी रू २५०.०० रू ३५०.०० रू ३००.००
अमला के.जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
अदुवा के.जी. रू १७०.०० रू १८०.०० रू १७६.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
लसुन हरियो के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
हरियो धनिया के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २३०.०० रू २५०.०० रू २४०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३१५.०० रू ३२५.०० रू ३२०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २३५.०० रू २४५.०० रू २४०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २७०.०० रू २८०.०० रू २७५.००
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १९, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्