अर्थ/वाणिज्य

कालिमाटीमा तरकारीको भाउ क्रमश: घट्दै (सूचीसहित)

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।

सूचीअनुसार ठूलो गोलभेंडा (नेपाली)को भाउ किलोमा अधिकतम् ५० र न्यूनतम् ४० रुपैयाँ तोकिएको छ।

यस्तै, ठूलो गोलभेंडा भारतीय अधिकतम् ५० र न्यूनतम् ४० रुपैयाँ किलो तोकिएको छ।

यस्तै, सानो गोलभेंडा (लोकल) अधिकतम् ४५ र न्यूनतम् ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

सानो गोलभेंडा (टनेल) अधिकतम् ५३ र न्यूनतम् ३८ रुपैयाँ तोकिएको छ।

गोलभेंडा सानो भारतीय किलोमा अधिकतम् ४० र न्यूनतम् ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

आलु रातो प्रतिकिलो अधिकतम् ५८, न्यूनतम् ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार हुने छ।

आलु रातो भारतीय किलोमा अधिकतम् ३६, न्यूनतम् ३५, आलु रातो मुडे किलोमा अधिकतम् ५२, न्यूनतम् ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

आलु सेतो किलोमा अधिकतम् ५०, न्यूनतम् ४८ रुपैयाँ रहेको छ।

प्याज सुकेको भारतीय किलोमा अधिकतम् ७४ र न्यूनतम् ७० रुपैयाँ तोकिएको छ।

गाजर लोकल अधिकतम् १३० र न्यूनतम् १२० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

गाजर तराईको किलोमा अधिकतम् ९० र न्यूनतम् ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।

बन्दा लोकल किलोमा अधिकतम् ८० र न्यूनतम् ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

काउली स्थानीय किलोमा अधिकतम् १००, न्यूनतम् ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू ३५ रू ४५ रू ३८.७५
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू ३८ रू ५३ रू ४७.८०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) रू ३५ रू ४० रू ३८.००
आलु रातो (के.जी.) रू ५५ रू ५८ रू ५६.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३५ रू ३६ रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे) (केजी) रू ५० रू ५२ रू ५१.००
आलु सेतो (के.जी.) रू ४६ रू ४८ रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७० रू ७४ रू ७२.००
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
गाजर(तराई) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू ८० रू १०० रू ९०.००
मूला रातो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू ११० रू १२० रू ११५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
मकै बोडी (केजी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७४.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७६.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
भटमासकोशा (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
तितो करेला (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
लौका (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
घिरौला (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.००
झिगूनी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ५० रू ५५ रू ५२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
स्कूस (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २८.००
रायो साग (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १८० रू २३० रू १९८.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २८० रू ३३० रू ३०६.००
कुरीलो (के.जी.) रू ४०० रू ५०० रू ४५०.००
न्यूरो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
सजिवन (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २२५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २२५.००
सेलरी (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
पार्सले (के.जी.) रू ४०० रू ५०० रू ४५०.००
पुदीना (के.जी.) रू ४०० रू ५०० रू ४५०.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३२० रू ३५० रू ३३५.००
केरा (दर्जन) रू १४० रू १५० रू १४५.००
कागती (के.जी.) रू १८० रू २२० रू २०४.००
अनार (के.जी.) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू ४५० रू ५०० रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
मौसम (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६५.००
जुनार (के.जी.) रू ३२० रू ३५० रू ३३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ९० रू ११० रू १००.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
रुख कटहर (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
निबुवा (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
नासपाती(लोकल) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
लप्सी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
शरीफा (के‍.जी) रू १५० रू २०० रू १७५.००
आभोकाडो (के.जी) रू २०० रू ३०० रू २५०.००
अमला (के.जी) रू १२० रू १३० रू १२५.००
अदुवा (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४५० रू ५०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू १५० रू २०० रू १७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू १५० रू २५० रू १९०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २३० रू २५० रू २३८.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू २६० रू २८० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३५० रू ३६० रू ३५५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २७० रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २४० रू २५० रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू २७० रू २८० रू २७५.००
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २२, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्