अर्थ/वाणिज्य

यस्तो छ आज कालिमाटीमा तरकारीको भाउ (मूल्यसहित)

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।

सूचीअनुसार ठूलो गोलभेंडा (नेपाली)को भाउ किलोमा अधिकतम् ८० र न्यूनतम् ७० रुपैयाँ तोकिएको छ।

यस्तै, ठूलो गोलभेंडा भारतीय अधिकतम् १०० र न्यूनतम् ९० रुपैयाँ किलो तोकिएको छ।

यस्तै, सानो गोलभेंडा (लोकल) अधिकतम् २० र न्यूनतम् १२ रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

सानो गोलभेंडा (टनेल) अधिकतम् ३० र न्यूनतम् २० रुपैयाँ तोकिएको छ।

सानो गोलभेंडा तराई किलोमा अधिकतम् ३० र न्यूनतम् २५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

आलु रातो प्रतिकिलो अधिकतम् ४८, न्यूनतम् ४४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार हुने छ।

आलु रातो भारतीय किलोमा अधिकतम् ३८, न्यूनतम् ३८ तोकिएको छ।

आलु सेतो किलोमा अधिकतम् ४०, न्यूनतम् ३५ रुपैयाँ रहेको छ।

प्याज सुकेको भारतीय किलोमा अधिकतम् १०५ र न्यूनतम् ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

गाजर लोकल अधिकतम् ५० र न्यूनतम् ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

गाजर तराई अधिकतम् ४० र न्यूनतम् ३० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको छ।

बन्दा लोकल किलोमा अधिकतम् ४० र न्यूनतम् ३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

काउली स्थानीय किलोमा अधिकतम् १५, न्यूनतम् १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

काउली (ज्यापु) अधिकतम् २५ र न्यूनतम् १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू १२ रू २० रू १६.२५
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू २० रू ३० रू २५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू २५ रू ३० रू २७.६७
आलु रातो (के.जी.) रू ४४ रू ४८ रू ४६.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३८ रू ४० रू ३९.००
आलु सेतो (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३७.६७
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ९५ रू १०५ रू १००.००
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
गाजर(तराई) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
बन्दा(नरिवल) (केजी) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू १५ रू २० रू १७.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू २० रू २५ रू २२.३३
मूला रातो (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू १५ रू २० रू १७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू १५ रू २० रू १७.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू १५ रू २० रू १७.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
मकै बोडी (केजी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
तितो करेला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
लौका (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
परवर(लोकल) (के.जी.) रू १ रू ६० रू ३८.६७
परवर(तराई) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
चिचिण्डो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
घिरौला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
झिगूनी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू २० रू २५ रू २३.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू २० रू २५ रू २२.३३
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
भिण्डी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
बरेला (के.जी.) रू ३० रू ३५ रू ३२.६७
पिंडालू (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
स्कूस (के.जी.) रू १५ रू २० रू १७.६७
रायो साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
पालूगो साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
चमसूरको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
प्याज हरियो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
बकूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
तरुल (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६३.३३
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू ३५० रू ४०० रू ३७६.६७
कुरीलो (के.जी.) रू ८०० रू ९०० रू ८५०.००
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
सजिवन (के.जी.) रू १६० रू १८० रू १७०.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६६.६७
जिरीको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
सेलरी (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
पार्सले (के.जी.) रू ३५० रू ४०० रू ३७५.००
सौफको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
पुदीना (के.जी.) रू ३५० रू ४०० रू ३७५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १५०.००
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
तोफु (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३२० रू ३५० रू ३३५.००
केरा (दर्जन) रू १४० रू १५० रू १४५.००
कागती (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
अनार (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू ३५० रू ३८० रू ३६५.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू १०० रू ११० रू १०५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
मौसम (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
जुनार (के.जी.) रू २४० रू २५० रू २४५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ३० रू ३५ रू ३२.६७
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २४० रू २५० रू २४५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी) रू १०० रू ११० रू १०५.००
अम्बा (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
लप्सी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
किनु (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू ३५० रू ४०० रू ३७५.००
किवि (केजी) रू २०० रू ३०० रू २५०.००
आभोकाडो (के.जी) रू २०० रू ३०० रू २५०.००
अमला (के.जी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
अदुवा (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४८० रू ५०० रू ४९०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू २०० रू २५० रू २२६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू ६० रू ८० रू ७०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २७० रू २८० रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू २६० रू २८० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३६० रू ३८० रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २५० रू २७० रू २६०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू २१० रू २३० रू २२०.००
रुख टमाटर (केजी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १७, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्