अर्थ/वाणिज्य

यस्तो छ आज कालिमाटीमा तरकारीको मूल्य (सूचीसहित)

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।

सूचीअनुसार ठूलो गोलभेंडा (नेपाली)को भाउ किलोमा अधिकतम् ८० र न्यूनतम् ७० रुपैयाँ तोकिएको छ।

यस्तै, ठूलो गोलभेंडा भारतीय अधिकतम् १०० र न्यूनतम् ९० रुपैयाँ किलो तोकिएको छ।

यस्तै, सानो गोलभेंडा (लोकल) अधिकतम् १५ र न्यूनतम् १० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

सानो गोलभेंडा (टनेल) अधिकतम् ३० र न्यूनतम् २० रुपैयाँ तोकिएको छ।

सानो गोलभेंडा तराई किलोमा अधिकतम् ३० र न्यूनतम् २५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

आलु रातो प्रतिकिलो अधिकतम् ५०, न्यूनतम् ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार हुने छ।

आलु रातो भारतीय किलोमा अधिकतम् ४०, न्यूनतम् ३८ तोकिएको छ।

आलु सेतो किलोमा अधिकतम् ४५, न्यूनतम् ४० रुपैयाँ रहेको छ।

प्याज सुकेको भारतीय किलोमा अधिकतम् १०० र न्यूनतम् ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

गाजर लोकल अधिकतम् ५० र न्यूनतम् ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

बन्दा लोकल किलोमा अधिकतम् ५० र न्यूनतम् ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

काउली स्थानीय किलोमा अधिकतम् १५, न्यूनतम् १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

काउली (ज्यापु) अधिकतम् २० र न्यूनतम् १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू १० रू १५ रू १२.४०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू २० रू ३० रू २५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू २५ रू ३० रू २७.५०
आलु रातो (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४७.५०
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३८ रू ४० रू ३९.००
आलु सेतो (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ९५ रू १०० रू ९७.५०
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू १० रू १५ रू १२.४०
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू १५ रू २० रू १७.५०
मूला रातो (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू १० रू १५ रू ११.८०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू १५ रू २० रू १७.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू २० रू २५ रू २२.५०
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ३० रू ३५ रू ३३.३३
बोडी(तने) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
मकै बोडी (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ३५ रू ४५ रू ३९.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
टाटे सिमी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
तितो करेला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
लौका (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
परवर(लोकल) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
परवर(तराई) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
चिचिण्डो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
घिरौला (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू १५ रू २५ रू २०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू १५ रू २५ रू २०.००
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
सखरखण्ड (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
बरेला (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३३.७५
पिंडालू (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
स्कूस (के.जी.) रू १५ रू २० रू १७.५०
रायो साग (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
पालूगो साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
चमसूरको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
बकूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
तरुल (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १६० रू १८० रू १७०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू ३५० रू ४०० रू ३७५.००
कुरीलो (के.जी.) रू ५५० रू ६५० रू ६००.००
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
सजिवन (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १५०.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
सेलरी (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
पार्सले (के.जी.) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
सौफको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
पुदीना (के.जी.) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३२० रू ३५० रू ३३५.००
केरा (दर्जन) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
कागती (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३६.००
अनार (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू ३२० रू ३५० रू ३३५.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
मौसम (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
जुनार (के.जी.) रू २४० रू २६० रू २५०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू २० रू ३० रू २५.००
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २४० रू २५० रू २४५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू १०० रू ११० रू १०६.६७
अम्बा (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७५.००
लप्सी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
किनु (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू ३५० रू ४०० रू ३७५.००
किवि (केजी) रू २०० रू ३०० रू २५०.००
आभोकाडो (के.जी) रू २०० रू ३०० रू २५०.००
अमला (के.जी) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
अदुवा (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४८० रू ५०० रू ४९०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ७० रू ८० रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू २०० रू २५० रू २२५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११३.३३
हरियो धनिया (के.जी.) रू ५० रू ८० रू ७०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २७० रू २८० रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू २६० रू २८० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३६० रू ३८० रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २८० रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २४० रू २८० रू २५७.५०
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू २१० रू २२० रू २१५.००
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १८, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्